Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc přispívají na činnost Sokolské župy Olomoucké - Smrčkovy

olomoucký kraj

Statutární město Olomouc
bck

Sokolská župa

Sokolská župa je středním řídícím článkem České obce sokolské (ČOS). V sokolské župě se sdružují tělocvičné jednoty, které mají sídlo obvykle v určité územní oblasti.

Sokolská župa Olomoucká – Smrčkova sdružuje v současné době 35 tělosvičných jednot na Olomoucku, 10 z nich v městě Olomouci.

Česká obec sokolská se věnuje výchově harmonické osobnosti po stránce tělesné i duchovní a klade při tom důraz na stránku mravní. Cílem je zdraví a prostředkem je sokolská všestrannost se širokou nabídkou sportů. Vychází z bohatých sokolských tradic a z pevného sepětí s národní kulturou. Sokolskou myšlenku nabízí ve prospěch naší demokratické společnosti i k mezinárodní spolupráci.

Mezi hlavní aktivity sokolských jednot patří tzv. sokolská všestrannost (všestranná pohybová cvičení v tělocvičně i na hřišti, hromadná cvičení a slety, základy sportů, pobyt v přírodě), výkonnostní sport a kulturně společenská činnost včetně vzdělávání.

Sokol spolupracuje s dalšími občanskými sdruženími, která mají podobné zaměření.

Sídlo župy:       Rooseveltova 34 779 00 Olomouc
Tajemnice:        ses. Vendula Holíková
Telefon:          +420724842718
Mobil:             
E-mail:             zolomoucka@seznam.cz
Úřední hodiny:  úterý, čtvrtek 9,00 – 12,00 hodin
                      pondělí, středa 15,00 - 18,00 hodin

Župní zpravodaj vychází 5x ročně,